- Vær ærlig, åpen og tilgjengelig

PR-eksperter gir gode råd til Bybanen etter ulykkesdagene.