- Juks og fanteri

Kravene som stilles til politiet inviterer til talltriksing, mener Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.