Skadet etter vannlekkasje

En mann ble kjørt til legevakten etter en vannlekkasje i Vestre Vadmyra.