• UFØRERISIKO: Sammenhengen mellom røyking og risiko for uførhet forklares primært av sosioøkonomisk klasse. Men hos storrøykende kvinner er sannsynligheten for uførhet høyere - uavhengig av utdanningsnivå og yrkesklasse.

Storrøykende kvinner blir uføre

Røykende menn løper ikke samme risiko.