• DETTE VIL DE HA: Statens vegvesen har utredet flere mulige broløsninger for Bjørnafjorden. Dette viser hvordan en flytebro kan se ut. ILLUSTRASJON: Statens vegvesen.

16 kommunetopper vil ha bro

Ordførere fra 15 kommuner, samt byrådsleder Monica Mæland, sender felles brev der de ber om bro over Bjørnafjorden.