• KVELDSVAKT: Sykepleier Eirik Moe Gundersen på kveldsvakt ved medisinsk avdeling, der han har 75 prosent av sin stilling. De resterende 25 prosent jobber han rundt på ulike avdelinger, avhengig av hvor det er hull i vaktplanen. FOTO: Odd E. Nerbø

Helse Bergen er kvitt mye deltidsarbeid

I løpet av tre år har Helse Bergen nær halvert andelen som jobber deltid. - Både for ansatte og pasienter er heltidsansettelser det beste, sier personaldirektøren.