I forrige uke ble det slått fast at ulv har tatt minst fem sauer i Naustdal kommune, som grenser til bykommunene Flora og Førde i Sogn og Fjordane. Ulven er observert av flere personer, og naturoppsynet mener det er sannsynlig at den kommer fra en ulvestamme i Sverige.

Tidligere er det kjent at jerv har tatt så mye som 500 sau i indre Sogn.

Det er også sett gaupe i området, men uten at de har påført så store skader som ulv og jerv.

Starter jakt på ulven

Naturoppsynsmann Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn sier målet er å fjerne ulv og jerv fra beiteområdene, men at man så langt ikke har lykkes med det.

Beitelaget i Naustdal har fått skadefellingsløyve på ulven, men har ikke tatt dyret. 1. oktober starter lisensjakt på ulven.

— Hva er årsaken til at det er registrert så mye rovdyr på Vestlandet nå?

— Det er trolig litt tilfeldig. Vi har alltid hatt rovdyr. Det spesielle er at skadene de har påført, har vært så omfattende denne sesongen. Det har vi ikke sett tidligere år, sier Golf.

Svensk ulv drar vestover

Han mener både jerven og ulven har vandret til Sogn og Fjordane fra andre steder i Norge og Sverige. Gaupen er sporet fra Valdres og Hemsedal.

— Vi har tidligere sett at svenske ulvestammer drar vestover, mens de norske ulvestammene på Østlandet drar østover. Ulven som ble skutt i Sykkylven på Sunnmøre for en tid siden, kom fra et område nord for Stockholm. Det er derfor også sannsynlig at ulven som er sett i Naustdal, kommer fra Sverige, sier Golf.

Statens naturoppsyn har nå tatt prøver av Naustdal-ulvens avføring og skal analysere denne i et forsøk på å finne ut hvor den kommer fra.

Resultat av politikk

Golf mener rovdyrenes vandring er en konsekvens av den norske rovdyrpolitikken, og noe folk må leve med.

— Norge har forpliktet seg til å ta vare på rovdyrstammer og føre en politikk i samsvar med dette. Rovdyrene kjenner ingen region- eller landegrenser. Da må vi regne med at rovdyrene vandrer rundt i landet.

— Er det farlig å møte ulv i naturen?

— Det finnes mange myter om ulven, og derfor mye frykt. Man skal alltid vise respekt for ville dyr, men ulven er som regel mer sky og redd enn fryktinngytende. Jeg vil ikke si kategorisk at ulven ikke representerer en fare, men det skal mye til. Generelt bør man opptre med respekt for ville dyr, sier Golf.