• FØLGER MED: Radaren skal fange opp at et skred blir utløst i fjellsiden. FOTO: Vegard Bondevik Lie, Statens Vegvesen

Radar skal varsle bilister om skred

Blinker rødt når det er store bevegelser i fjellsiden.