Flyplasslånet i fare

Krisa for flyplassen på Stord er ikkje over. Rådmann avviser å gi lån til eit lufthamnselskap i akutt pengemangel.