Strandkaien til fjellhall

Bergen kommune betaler over seks millioner kroner for å bli kvitt gamle miljøsynder på Strandkaien.

  • Elin Elvsås
  • Olav Røli
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Siden gravearbeidene begynte på Strandkaien på forsommeren i år, er det kjørt bort tusenvis av lastebillass med jord, sand og stein. Og siden massene inneholder miljøgifter, må det behandles som spesialavfall og kjøres til godkjente anlegg. Det har sin pris.

— Jeg vil anslå at det har kostet oss mellom seks og syv millioner kroner å bli kvitt det som vi har gravd opp fra Strandkaien, sier prosjektleder i Bergen kommune, Arne Jensen.

Koster å lage fjellhall

Prosjektet på Strandkaien har et budsjett på cirka 60 millioner kroner, ifølge Jensen. Over ti prosent av budsjettet brukes da på å bli kvitt forurenset masse.

— Det er forurenset jord vi opererer med, og da må vi kjøre det på godkjent deponi, forklarer Jensen.

Jordmassene fra Strandkaien er kjørt til Fana Stein og Gjenvinning i Rådalen. De har lager i Stendafjellet, der massene blir liggende til «evig tid», som daglig leder Karstein Gundersen uttrykker det.

— Det er klart at det koster å sprenge lager i fjellet for å oppbevare farlig avfall. Men da ligger massen trygt og uten fare for omgivelsene, sier han.

Bedriften i Rådalen ble stiftet i 1954 og har siden 2002 hovedsakelig fokusert på å ta i mot forurenset jord. I fjor omsatte bedriften for 46,1 millioner kroner. Ifølge årsberetningen forventer de ytterligere vekst i markedet for denne type avfall i årene fremover. Bedriften har syv ansatte.

— Vi har tatt imot avfall fra utbyggingen av Strandkaien, Bybanen og flere andre prosjekter, sier Gundersen.

Til nå har de lagret en million tonn med forurenset jord inne i fjellet. Lageret ble åpnet i 2003/2004.

— Vi har plass til to millioner tonn, sier Gundersen.

Miljøgift i Bergen

Det er ikke bare under Strandkaien at det finnes miljøgifter i grunnen.

Selskapet Multiconsult gjennomfører hvert år hundrevis av oppdrag på landsbasis og flere titalls oppdrag innenfor bomringen i Bergen for å kartlegge miljøgifter.

Ifølge miljøgeolog Øyvind Høvding i selskapet finnes det stort sett miljøfarlige stoffer overalt.

— Tungmetaller som arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink er nesten alltid til stede. Dessuten finner vi ofte oljeforbindelser, PCB-stoffer og PAH (tjærestoffer), sier han.

Han kan ikke si eksakt hvor all forurensningen kommer fra, men det er i hovedsak gammelt.

— Grave- og utfyllingsarbeider de siste 150 årene har medført at forurensning fra tidligere tiders industri- og verkstedvirksomhet er blitt flyttet rundt. Noe kan også komme fra gamle bybranner, fra utette rør og tanker, og fra industrivirksomhet. Nesten ingenting kommer fra moderne forurensning som for eksempel biltrafikk, sier miljøgeologen.

Og regelen er enkel. Overskrides grenseverdiene for ett stoff i grunnen, må det som graves opp behandles som forurensede masser.

Publisert
KOSTBART: Grunnen under Strandkaien er full av tungmetaller og andre farlige stoffer som har kostet flere millioner kroner å bli kvitt. FOTO: Paul S. Amundsen
TUSENVIS AV LASS. Store mengder forurenset jord er kjørt vekk. FOTO: Paul S. Amundsen

Les mer om dette temaet

  1. Oppstart onsdag

  2. Oppstart onsdag

BT anbefaler

– Mamma var så trist når vi dro, at hun ikke engang vasket vekk fingeravtrykk etter ungene på vinduene

Flere besteforeldre flytter etter barna.