Han skal kjempe for fergefri E 39

Veisjefen skifter felt.