Brann i oppdrettsanlegg

Det brenner hos Blom fiskeoppdrett i Øygarden. Alle ansatte er evakuert.