Stenger Strandkaien

Byrådet har vedtatt å stenge Strandkaien som planlagt fra 31. mai.