• BOR ØSTPÅ: Denne bilen og hennes eier Aase Killand, bor og kjører mest i Buskerud. De liker derfor lite å få bomregninger for kjøring i Bergen, når de ikke har vært her. FOTO: PRIVAT

Bor østpå, får regninger fra vest

Aase Killand får hver måned bomfakturaer fra Bergen, uten å ha vært i byen.