• (1/2)
    UT PÅ TUR: Astrid Skumnes sammen med noen villsauer. FOTO: PRIVAT

Villsau i solnedgang

Astrid S. Skumsnes stiller ut 60 bilder av villsau i forskjellige positurer.