Trafikkulykke i Lyderhorntunnelen

Lange køer fra sentrum mot vest etter at tre biler kolliderte i tunnelen.