Kalla Statnett overflatisk

Fylkesmannen i Hordaland har reist sterke innvendingar mot både Statnett og NVE i striden om ny kraftline i Hardanger - utan å få gjennomslag.