Ingen fotballkamper i trivselsfylket skaper mer uhygge enn lokalderbyet mellom Førde og Florø. Nå kan de bli samlet i en kommune. I alle fall om Jan Atle Stang, regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane, får bestemme.

— Førde, Naustdal og Florø er den mest tydelige bo- og arbeidsmarkedsregionen i fylket. Da er det naturlig å bygge noe ut fra det, sier Stang.

Han mener en i tillegg bør innlemme Jølster, Gaular, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Høyanger i den nye giganten. Det vil gi enheten 45.000 innbyggere, noe som er 17. størst i landet målt ut fra dagens kommunekart.

— Denne kommunen vil en ha et såpass stort volum at den vil kunne bety noe. Den vil kunne være en kraft opp mot nasjonale myndigheter, mener Stang.

Kommune med to flyplasser

Men stridsspørsmålene står i kø før sunnfjordgiganten kan bli en realitet. Hvem skal ha kommunesenteret? Førde eller Florø? Og kan begge plasser få beholde flyplassen sin?— Det er mye med to flyplasser i en kommune. Spesielt når det er 45 minutter fra et sted, mener Stang.

— Hvilken bør legges ned?

— Det mente jeg mye om som redaktør, men ikke som representant for NHO, sier den tidligere redaktøren for Firda og Firdaposten.

— Hva med rådhuset? Hvor bør det ligge?

— Disse spørsmålene er viktig å få avklart i en dialog. Så langt har en latt de ligge for å få konsensus om andre saker. En kan jo tenkes seg en spredt løsning, mener Stang.

— Kan en se for seg et kommunesenter midt mellom, i Naustdal?

— Det kunne vært en mulighet, men Førde har jo nettopp bygget nytt rådhus til 200 millioner og Florø planlegger å kjøpe nye lokaler. Så det kan bli vanskelig.

Tre storkommuner

Det pågår over hele landet samtaler om hvem som skal slå seg sammen med hvem. Mandag arrangerte NHO i Sogn og Fjordane innspillskonferanse om hvordan en skal skape effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner i fylket. 50 personer fra politikk, byråkrati og næringsliv deltok. Samtalen handlet i stor grad om den pågående kommunereformen, forteller Stang.

— En har sett at dette presser seg frem. Signalene fra regjeringen er så pass sterke at de fleste ser at det å komme seg på toget nå kan være en fordel. Da kan en selv bestemme hvor toget skal gå og hva det skal inneholde. De som ikke kaster seg på vil få den dårligste billetten, sier Stang, som mener tre soknekommune er nok i Sogn og Fjordane.

Han ønsker en Nordfjord-kommune bestående av Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid, Gloppen og Stryn. Hornindal ser han for seg drar til Sunnmøre.

I tillegg mener han det er behov for en soknekommune med Sogndal, Balestrand, Leikanger, Luster, Årdal, Aurland, Lærdal og Vik.

Stang ser også for seg at Gulen og den delen av Høyanger som ligger på sørsiden av Sognefjorden søker mot Nordhordland.

— Hvis en ser litt lenger frem vil vi få regioner i stedet for fylker, et Bjørgvin fylke. Da vil du få Bergen som naturlig senter. Det vil være en fordel for kommunene i Sogn og Fjordane å ha større kraft i en sånn enhet. Da er tre kommuner det rette, mener Stang.

TENKER STORT: Regiondirektør Jan Atle Stang vil slå sammen erkefiendene Førde og Florø i en kommune. Det kan bety stor strid om flyplassnedleggelse og plassering av kommunesenter.
FIRDA