• SKAL FIKSE BRUDD: Rektor Kjetil Damm og Møhlenpris skole får kraftig kritikk av Datatilsynet for måten de lagrer elevenes atferd i et register som heter Swiss. Damm sier skolen og kommunen skal ta tak i tingene Datatilsynet påpeker, men mener likevel at systemet er tryggere enn mange andre registre de jobber med.

Bryter regler om elevenes personvern

Måten Møhlenpris skole lagrer elevenes atferd bryter med regelverket, mener Datatilsynet, og krever opprydning. Bergen kommune visste ikke engang at skolen hadde atferdsregisteret.