Døde da han ryddet etter «Dagmar»

En mann fra Hafslo i Sogn omkom da han fikk et tre over seg onsdag.