Krasjet i autovernet

Sjåføren er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand.