Finner ikke boliger til psykisk syke

Psykiatriske pasienter blir værende på sykehus i flere år etter at de er ferdig behandlet. - Situasjonen er fortvilende for dem, sier Wenche Goss Giil.

Publisert Publisert

MISTER HÅPET: Etter at de psykiatriske pasientene er ferdige med oppholdet på Kronstad distriktspsykiatriske senter, skal de få komme inn i egen bolig. Men for veldig mange skjer det ikke. - De mister håp mens de står i køen og venter, sier fungerende klinikkdirektør Wenche Goss Giil. Foto: ELIAS DAHLEN

Hun er fungerende klinikk­direktør ved Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

- Ingen mennesker skal bo på sykehus, men det er det faktisk noen av dem gjør. Flere av pasientene har vedtak på at de fyller kriteriene for tilrettelagt bolig, og noen av dem har ventet i flere år. Vi ser at de etter hvert mister håpet. Jeg er fortvilt på deres vegne, sier hun.

Giil har jobben med å koordinere overgangen fra Kronstad DPS til bolig for pasientene. Noen trenger plass i bofellesskap, andre trenger kommunal leilighet med tilrettelagt hjelp. Bergen kommune mangler begge deler.

Har ventet i flere år

En tredjedel av de 20 pasientene ved to psykoseavdelinger på Kronstad DPS har vært utskrivingsklare lenge, noen i flere år. Det er gjort vedtak på at de skal få bolig. Men de er fortsatt på sykehuset.

- Vi får problemer med å gi plassen til nye pasienter som trenger dem, sier Giil.

Totalt står to tredjedeler av pasientene ved psykoseavdelingene uten noe sted å flytte til når de er ferdig behandlet.

- Det oppleves ofte både meningsløst og uforståelig at man ikke får et botilbud når man er godkjent for å få det. Det er heller ikke lett å rehabilitere pasienter til noe som ikke skjer innen rimelig tid. Ikke alle takler en lang og uoversiktlig ventetid like godt, sier Giil.

33 venter på tilbud

Oppdaterte tall for hele Helse Bergen viser at 33 pasienter er klare for utskriving og venter på kommunalt tilbud. Ved psykiatrisk klinikk på Sandviken venter 20 av de 115 pasientene på bolig.

- Det er et klart behov for satsing på ulike botilbud i kommunen. Det er noe vi ser hver dag, sier Trine Christensen, fungerende klinikkdirektør ved psykiatrisk klinikk i Helse Bergen.

- Stadig flere av våre pasienter er bostedsløse. Mange har sammensatte lidelser og trenger spesiell oppfølging, både fra Bergen kommune og oss. Men skal vi få løst denne ubalanse nå, må kommunene få en opptrappingsplan med mer penger til psykisk helsevern, sier Hans-Olav Instefjord, divisjonsdirektør for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

Byråden innrømmer at de sliter. For to år siden ble situasjonen så prekær at Helse Bergen tok affære og bygget Bergen bosenter med 20 plasser. De kunne ikke vente. Fortsatt er det Helse Bergen som driver senteret.

- Vi har en betydelig utfordring med mennesker som er innlagt i spesialisthelsetjenesten og har behov for bolig og tjenester, på kortere eller lengre sikt, sier boligbyråd Dag Inge Ulstein i Bergen kommune.

- Kommunene må betale

- Mitt inntrykk er at situasjonen er blitt enda verre etter at Opptrappingsplanen i psykiatrien ble avsluttet i 2009. Pasientene blir institusjonalisert, og det er vanskelig å tilbakeføre dem til kommunene. Mange unge mennesker holdes på sykehus altfor lenge. De blir også sykere av dette, sier nestleder Geirr Abelsen i organisasjonen Mental Helse.

Han tror ikke situasjonen blir bedre før kommunene blir nødt til å betale for pasientene fra de er ferdig behandlet.

Helse— og omsorgsdepartementet sier at de jobber på spreng med økonomiske virkemidler når det gjelder psykisk helse i henhold til sam­handlingsreformen.

Ber Bergen finne løsning

- Det er ikke en god situasjon at folk som ikke skulle vært på sykehus fortsatt blir værende der. Det er dårlig bruk av ressurser og et dårlig tilbud for dem det gjelder, sier statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet.

Øie oppfordrer Bergen kommune til å finne en løsning så fort som mulig.

- Det er ingen tvil om at kommunene har ansvaret her. Det er ikke noe i veien for at Bergen kommune kan gjøre noe nå, sier Øie.

Publisert