• MISTER HÅPET: Etter at de psykiatriske pasientene er ferdige med oppholdet på Kronstad distriktspsykiatriske senter, skal de få komme inn i egen bolig. Men for veldig mange skjer det ikke. - De mister håp mens de står i køen og venter, sier fungerende klinikkdirektør Wenche Goss Giil. FOTO: ELIAS DAHLEN

Finner ikke boliger til psykisk syke

Psykiatriske pasienter blir værende på sykehus i flere år etter at de er ferdig behandlet. - Situasjonen er fortvilende for dem, sier Wenche Goss Giil.