Stal 2000 liter diesel

Dieseltjuvar laus på Voss i helga. Stein- og asfaltarbeidarar kan være tjuvane.