15-åring anmeldt etter MC-kjøring

Kjørte uregistrert lettmotorsykkel.