- Vannlekkasje i Lønborglien

Brannvesenet rykker ut til vannlekkasje.