• (1/2)
    LEKKER IKKE: Finansminister Sigbjørn Johnsen er en av de få som ikke lekker stort fra statsbudsjettet. FOTO: Braastad, Audun

Men Johnsen lekker ikke

Lekkasjene er så mange fra årets statsbudsjett at et eget lekkasjeutvalg fordeler lekkasjene, men Sigbjørn Johnsen lekker ikke.