• KØ: Det oppsto raskt lange køer etter trafikkulykken i Fløyfjellstunnelen. FOTO: REMI PRESTTUN

Ulykke i Fløyfjellstunnelen

Bil i fjellveggen.