• VINNER: Årstad videregående på Danmarks Plass er en av skolene som tilgodeses med store investeringsmidler. FOTO: Roar Christiansen

Kutter i skolen

Selv om driftskostnadene for de videregående skolene øker, foreslår fylkesrådmannen kutt i budsjettet.