Slått og ranet i Bergen sentrum

Raneren fikk med seg en gitar.