• ØKTE VENTILASJONEN: Naboene til Pastasentralen ble bekymret da det røk litt ekstra fra restaurantens skorstein. - Vi løste situasjonen med å åpne litt på ventilasjoen på vedovnen, sier brigadeleder Roald Sunde i brannvesenet. FOTO: Magnus Aamo Holte

Storutrykning til Pastasentralen

Fyrte med fuktig ved.