Sotra-brannen har blusset opp

Fem døgn etter at den begynte, er det fortsatt liv i storbrannen i Sund.