• (1/2)
    BRANN PÅ ØVSTUN: Storbrann i Nordlia. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Brann i Fana

Brann i bolighus på Øvsttun i Fana.