• RETT I TUNNEL: Med den planlagte broen vil reisende som skal nordover på E 39 kunne kjøre over hele rundkjøringen i Vågsbotn og direkte inn i den kommende nordgående tunellen under Eikåsen.ILLUSTRASJON: MULTICONSULT

Vil fly over krysset

Dersom Vegvesenet får viljen sin kan nordhordlendingene suse rett over rundkjøringen i Vågsbotn.