• Tall som Forsvaret presenterte i dag viser at antallet selvmord blant norske Afghanistan-styrker er under halvparten av tallet for sivilbefollkningen hjemme. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Forsvaret friskmelder seg selv

Verken selvmord eller kreft er mer hyppig blant norske veteraner enn i befolkningen ellers. Det er konlusjonen i Forsvarets første årsrapport om helse. Statsråd Anne-Grete Strøm- Erichsen er glad for tallene.