Irske omreisende tatt for tyveri

Var i ferd med å stjele aggregat.