- Det jeg kan si, er at anmeldelsen fra min klient omhandler seksuell omgang med barn under 16 år. I tillegg er det snakk om svindel og grov omsorgssvikt, sier advokat Håkon Dryge ved Advokatfirmaet Staff.

Han representerer mannen, som i ung alder har hatt nære relasjoner til den anerkjente ridetreneren fra Hordaland.

Ifølge VG har mannen allerede erkjent ett forhold av seksuell karakter med en tidligere elev, etter å ha blitt anmeldt i mars i år.

Ridetreneren skal imidlertid ha hevdet i avhør at forholdet var frivillig, og at den kvinnelige eleven var over den seksuelle lavalder. Han har på nåværende tidspunkt status som siktet i saken. Den fornærmede kvinnen er i dag i slutten av 20-årene.

Ifølge advokaten som representerer mannen, som torsdag anmeldte den samme ridetreneren, skal hans klient også ha nevnt flere personer i anmeldelsen.

- Han har påpekt episoder som har skjedd både med ham selv og andre i tidsrommet de to har hatt kontakt, forteller Dryge.

Anmeldelsen ble ferdigstilt torsdag. Dryge understreker at saken fremdeles er på et veldig tidlig tidspunkt.

Flere år med overgrep

Mannen som har anmeldt ridetreneren for overgrep, forteller til BT at forholdene skal ha foregått over en periode på flere år.

- Jeg har valgt ikke å si noe om dette tidligere, men nå er jeg eldre og vil stå frem. I tillegg har den andre saken fått meg til å føle at det er riktig å gjøre dette nå, sier mannen.

Han ønsker ikke å kommentere hvor mange andre personer som er nevnt i forbindelse med anmeldelsen.

Ikke overrasket

BT har vært i kontakt med flere personer i ridemiljøet i Hordaland. Jan Jenssen, som er klubbveileder for rideklubbene i Hordaland og jobber for Norges Rytterforbund, sier han ikke er overrasket over at en slik sak dukker opp.

- Generelt er jeg ikke overrasket over at en slik episode kommer frem. Dette er ikke den første saken av denne typen som miljøet har hatt, sier Jenssen, og viser blant annet til en dom fra i fjor, der en ridelærer ble dømt for seksuell omgang med en elev.

Den dømte mannen var ansatt i en rideklubb i Follo i Akershus, til tross for at vedkommende allerede i 2008 var blitt bøtelagt for seksuelt krenkende oppførsel.

- Det sier litt om hva som aksepteres, sier Jensen.

Klubbveilederen oppfordrer alle som har opplevd lignende episoder i ridemiljøet om å stå frem.

- Vi har gått ut og oppfordret dem som kjenner til lignende episoder om å ta kontakt med politiet. Mitt inntrykk er at en del lukker øynene, selv om man ser ting som ikke er riktig, mener Jenssen.

Flere BT har vært i kontakt med forteller at episoden har skapt en uro i miljøet, samtidig som man ser en splittelse.

- Flere forteller om en uenighet i miljøet. Noen støtter treneren, andre støtter den som har anmeldt saken, forteller Jenssen.

Preger rideklubben

Styrelederen i rideklubben der den for tiden permitterte ridelæreren er ansatt, sier at hendelsen preger klubben.

- Vi tar denne hendelsen veldig tungt. Det er veldig trist, og ikke minst beklagelig, sier styrelederen.

Han beskriver miljøet i klubben som godt, og at særlig de andre ansatte er preget av situasjonen.

- Det er ingen enkel situasjon. Vi har også mottatt reaksjoner fra foreldre med barn i klubben, sier styrelederen.