• SPRIKENDE PRAKSIS: Byrådet mener det er unødvendig å registrere andelen minoritetselever på skolene. Når det gjelder ansatte i kommunen bestiller de tall fra Statistisk sentralbyrå for å kartlegge hvor mange som har innvandrerbakgrunn. Bildet er fra Ny-Krohnborg skole. FOTO: Eirik Brekke

Teller ansatte, ikke elever

Bergen kommune mener antall minoritetselever på skolene er uinteressant, men teller sine egne ansatte med innvandrerbakgrunn.