På Sandsli betaler utbyggerne nytt kryss

Bergen kommune og en rekke aktører på Sandsli er på det nærmeste enig om spleiselag for et nytt kryss på Sandsli.