• VENDEPUNKTET: På et slikt rom bodde Ronny i den første fasen på Alfa. Han fikk ro, mat og vitaminer. Avhengighetsskapende medikamenter gis ikke på Alfa. Ronny ble oppfattet som skummel av medpasientene i starten. En terapeut kalte ham selvmedlidende, det ble vendepunktet. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Kapittel II: Selvransakelsen

Ronny holdt på å dra fra klinikken allerede den første helgen.