- Kunne ikke fylt ut bevisbildet

Statsadvokat Elisabeth Deinboll mener det var riktig ikke å avhøre vitnet.