Aktoratet påstår at han var en ekstremist under folkemordet. Men hvordan kunne en ekstremist gifte seg med fienden, spør forsvaret.

Forsvarerne til Sadi Bugingo vil ha full frifinnelse for folkemord-tiltalen.