• NYE RUTER: Omleggingen av postrutene gir rom for å bruke flere alternative kjøretøyer, som kan gi mindre CO2-utslipp. Her er en av Bergens nye el-jeeper med Remi Selle om bord. FOTO: Odd E. Nerbø

Alle postrutene i Bergen blir endret

Noen får posten tidligere, mens andre vil få den senere. Omleggingen er allerede i gang.