• MEKKAMANNEN: Einar Nistad puttet penger i sjeldne mynter. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Nistads millionskatt

Matmillionæren satt på verdifull samling.