• (1/3)
    STENGTE TUNNELEN: Det var et dekk på denne gasstraileren som eksploderte inne i Lyderhornstunnelen. Traileren kjørte i retning Sotra, med 240 gassflasker under presenningen. Den ble etter hvert trukket ut og plassert langs veien utenfor tunnelen. FOTO: GERHARD FLAATEN

Dekk eksploderte på gasstrailer

Hadde 240 gassflasker i lasten, fryktet lekkasje. Lyderhornstunnelen ble stengt i begge retninger.