- Ikke lett å være objektiv

Erik Tysse synes det er vanskelig å kalle saken mot ham for rettferdig.