- Mannlig prostitusjon er utbredt i Bergen

Men ingen vet hvor stort omfanget er.