- Trusler om straff og karrierestopp

Fryktkultur og destruktiv ledelse, sier varslere i politiet. Men flere av kollegene kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen.

Publisert Publisert

VARSLING: To politiadvokater står bak varslingssaken som rammer påtaleledelsen ved Hordaland politi-distrikt. De har blant annet reagert på hvordan visepolitimester Gunnar Fløystad skal ha omtalt etterforskeren som varslet om Monika-saken. Foto: HELGE SUNDE (ARKIV)

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I dag kommer personer fra Politidirektoratet for å bistå Hordaland politidistrikt i varslingssaken. 200 sider med ulike eksempler og lovutdrag, signert to politiadvokater i Hordaland politidistrikt. Det er varselet som ble sendt politimesteren i Hordaland i går.

BT har fått tilgang til varselet, som er sendt inn i kjølvannet av Monika-saken. Kritikken rammer særlig ledelsen ved påtaleenheten.

Politiadvokat Line Skjengen er en av varslerne.

Les også:

Les også

Vinduet var knust. En øks lå i gangen. Krydder var strødd utover og moren mener smykker var stjålet.

Les også

- Justisministeren kan ikkeleve med slike skampletter

Les også

Politidirektoratet oppretter gruppe for gamle saker

Les også

Politiet ventet tre måneder med å sjekke mystisk oppringning

- Vi er to som har valgt å varsle. Men jeg har fått mange tilbakemeldinger, både fra polititjenestemenn og sivilt ansatte, på de samme forholdene. Jeg tror dette er en ukultur, og at det ikke er personavhengig, sier Skjengen.

«For (en del) av juristene fremstår det i dag som en risiko knyttet til videre karriere ... dersom de gir uttrykk for et annet syn på ting» enn lederne, skriver de i varselet.

Eksemplene

Et av eksemplene til varslerne, er hvordan en etterforsker som varslet om Monika-saken skal ha blitt omtalt av visepolitimester Gunnar Fløystad i et informasjonsmøte. Varslerne oppfattet at Fløystad rakket ned på etterforskeren. De kommer også med andre eksempler:

  • Lite rom for kritikk, som at medarbeiderundersøkelsen, som ga lederne svært dårlig resultat, ikke ble fulgt opp.
  • Ansvarsområdene blir skjevfordelt, som fører til unødvendig slitne medarbeidere
  • Trusler om økonomisk straff for ulydighet, for eksempel å bli tatt av vaktplan som ville medført 40.000 kr mindre i lønn.
  • Nyansatte er ikke blitt opplært.
  • Arbeidsoppgaver er blitt fratatt jurister uten videre beskjed, og nye arbeidsoppgaver er blitt gitt til andre over natten.
  • Misbruk av arbeidstid.
  • Løgner satt ut om varslerne.

- Alle jobber mye

Ikke alle kjenner seg igjen i anklagene. Flere kilder sier til BT at det tvert om er et godt arbeidsmiljø på påtaleseksjonen, men at det alltid vil være konflikter.

Les også

En trussel mot rettssikkerheten

Les også

Opprør mot politiledelsen etter Monika-avsløringene

Leder av Hordaland politijuristforening, Ole Bjørn Mevatne, har så langt ikke registrert store reaksjoner på varslingssaken. Han mener det ikke hersker noen konkret misnøye i organisasjonen.

- Med en organisasjon som er så stor som vi er, er ikke alle fornøyde med alt. Men det er ikke dekning for å kalle dette et gryende juristopprør, sier Mevatne.

Han er ikke enig i at konfliktnivået ved påtaleseksjonen er høyt.

- Alle juristene jobber mye. Tidvis kan det sikkert være mye frustrasjon, men utover det har jeg ingen grunn til å beskrive noe som en intern konflikt mellom politijuristene og ledelsen hos politiet. Jeg har heller ikke merket noen splittelser eller at det har dannet seg ulike miljø.

- Mevatne er ikke kjent med at det i hans periode som tillitsvalgt tidligere har vært registrert varslingssaker. Han ønsker heller ikke å kommentere det som nå har kommet frem i brevet.

Litt mer nyansert

- Jeg har heller ikke kjennskap til innholdet i varslingsbrevet. Dette er en personalsak med taushetsplikt, og jeg har ingen kommentar til de navngitte personene, sier han.

Også Harald Bilberg, sentralstyremedlem i Politijuristene, -beskriver påtaleseksjonen som «forholdsvis konfliktfri».

- Juristene her ønsker en litt mer nyansert beskrivelsene. Det er en arbeidsplass vi er glad i, ellers hadde vi ikke vært her.

Politimester Geir Gudmundsen sier i en pressemelding at arbeidet med å følge opp varslingen skjer i dag.

- Det er viktig for meg som øverste leder at vi klarer å ivareta alle involverte i prosessen på en skikkelig og god måte Det vi nå gjør er å sette i gang en prosess for behandling av varslingssaken, skriver Gudmundsen.

Det er kun politimesteren som uttaler seg om saken.

Publisert