- Trusler om straff og karrierestopp

Fryktkultur og destruktiv ledelse, sier varslere i politiet. Men flere av kollegene kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen.