Nå har to av dem som hun behandlet her tapt minst en halv million kroner til sammen.

— Jeg synes det er ille at en kvinne kan være fotterapeut og utnytte de eldre på en sånn måte, sier Randi Tønnesen Rune.

Hun anmeldte saken da hun fikk greie på at stefaren på 90 år hadde lånt fotterapeuten rundt 350.000 kroner.

— Hun hadde kjørt rundt med ham i taxi. På det meste hadde han tatt ut 120.000 kroner i kontanter. Bare en liten del er betalt tilbake, sier Rune.

Dømt for grovt bedrageri

I løpet av 2011 tok en fotterapeut i 40-årene imot til sammen 700.000 kroner fra to eldre menn. Hun sa det var et lån, men bare litt er tilbakebetalt. Rundt en halv million kroner er borte. I desember ble hun dømt til fengsel i ett og et halvt år for grovt bedrageri i Bergen tingrett. Et halvt år av dommen var betinget.

På bakgrunn av denne saken varsler nå Helsetilsynet at de vil ta ifra kvinnen autorisasjonen fra å drive som fotterapeut.

— Det må være på sin plass at hun mister autorisasjonen, sier Rune.

Hennes stefar er nå 93 år og var så redusert at han ikke kunne vitne i retten før jul i fjor.

«Statens helsetilsyn vil vurdere om du, ved å ha begått grovt bedrageri, har utvist en atferd som anses som uforenlig med din virksomhet som fotterapeut», skriver Helsetilsynet i sitt brev til kvinnen, som har fått tre uker på å svare.

- Virket hjelpeløs

— I begynnelsen virket hun litt hjelpeløs og troskyldig. Men det gikk ikke lang tid før hun spurte om et lån. Det skulle være kortsiktig og garantien var et hus hun hadde arvet og skulle selge, sier en 68- åring bosatt i en kommune i Nordhordland.

Han svarte på en annonse i Bergens Tidende, der kvinnen tilbød sine tjenester. Han slo til på tilbudet og dro til lokalene ved Landås Menighets Eldresenter, der fotterapeuten leide lokaler. Først tilbød hun ham å kjøpe en jakke til rabattert pris, som hun aldri leverte. Etterpå lånte han henne 46.000 kroner til et fotkar som hun skulle bruke i fotpleievirksomheten. I løpet 2011 lånte hun i alt 360.000 kroner av ham.

68-åringen mener han har 250.000 kroner utestående. Håpet er at han skal få noe av dette igjen.

— Hun sa at hun hjalp unge med rusproblemer. Jeg trodde lånet gikk til en god sak, sier han.

Avhengig av tillit

— Jeg skjønte etter en stund at det var noe som ikke stemte. Men hun presset meg og jeg var for snill. I dag har jeg ikke penger til det jeg trenger og må låne penger, sier 68-åringen.

Han har hatt det tøft etter det som skjedde.

— Jeg er bitter på måten hun opptrådte på. I etterkant ser jeg at det var mange løgner, sier han.

Landås menighets eldresenter kjente ikke til at en av deres dagpasienter ble svindlet før politiet startet sin etterforskning. Da ble de kontaktet for å avgi avhør.

— Det er ubehagelig at en våre dagpasienter ble utsatt for dette. Vi driver med helsetjenester og tillit er nummer en for oss. sier daglig leder Morten Hauken ved Landås menighets eldresenter.

Forsvant med nøkkelen

De hyret inn kvinnen i et tre måneders vikariat som fotterapeut. Etter det leide hun lokaler hos dem, der blant annet dagpasientene kunne bestille time. Da politiet startet sin etterforskning var kvinnen forsvunnet med blant annet nøklene til lokalene.

— Vi har ikke fått tak i henne og skiftet dermed låser, sier Hauken.

Ifølge dommen er kvinnen dømt tre ganger før for lignende forhold. «Tiltalte har for øvrig vært pågående og aktivt oppsøkt de fornærmede», står det i dommen fra Bergen tingrett. Da hun svindlet de eldre i 2011 drev kvinnen enkeltmannsforetak. Det firmaet er nå lagt ned.

Kvinnen har erkjent at deler av utbetalingene var å betrakte som lån og at hun har gitt delvis uriktige opplysninger om hva pengene skulle brukes til.

Fotterapeuten anket dommen i tingretten, men det førte ikke frem.

— Hun er fortsatt av den oppfatning at hun ikke har gjort noe straffbart. Hun har forklart at pengene gikk til hennes arbeid med ungdom med rusproblemer, sier Einar Råen, kvinnens forsvarer.