• UTE Å KJØRE: Hvor ville du lagt deg hvis du skal til venstre? Vegvesenet vil endre skiltingen slik at bare busser og drosjer som skal rett frem kan benytte høyre felt, men de får det ikke helt til... FOTO: VEGAR VALDE

Skiltene skulle være endret for 15 måneder siden

Det var et strakstiltak i fjor. I april ble det en hastesak. Men ingenting har skjedd.