Bergen kommune og driftsselskapet Totalreform er i full sving med å tette Mathallen på Torget. Sent mandag kveld stengte Totalreform hallen på grunn rottespor inne i bygget.

Tidligere torgsjef, Bent Unneland, har vært på Torget siden 2009. Han sier han ikke er overrasket over at det er rotter i Mathallen.

— Rotteproblemer har vært et tema mange mange ganger på ulike møter så lenge jeg har vært sjef der. At dette dukker opp nå er ikke uventet, og det kommer derfor ikke som et sjokk på meg, sier Bent Unneland.

- En katastrofe

Unneland forteller at Fisketorget har hatt rotteproblemer før, men at det kun har vært ute i friluft.

— At de nå kryper inn i Torghallen, er en katastrofe.

Han viser til at byggets utforming har vært et gjentakende tema i forbindelse med rotteproblemene.

— Byggets beskaffenhet gjør at både rotter og fugler lett kan komme seg inn. Og glipene mellom dørene gjør det bare enda enklere for skadedyrene.

— Jeg støtter meg også nå til Mattilsynets uttalelse i dagens BT om utfordringene knyttet til byggets beskaffenhet, legger han til.

— Må fikses kjapt

Den tidligere torgsjefen er helt enig med fiskehandler Tom Rørnes, og synes også det er underlig at dette kan skje med et så nytt bygg.

— Det skulle ikke ha vært et problem for dette bygget. Og det ikke er gjort noe med det for lenge siden, er en skandale, sier han.

Unneland sier det viktigste nå, er å få tettet igjen bygget.

— Fisketorget er viktig for Bergen. Nå må noen ta ordentlig grep å få orden på det en gang for alle. Ingen er tjent med det som skjer der. Man må finne løsninger kjapt, både for kunder, torghandlere og for byen.

Varslet kommunen i oktober

Men 1. oktober i år sendte kontraktssjef for Fisketorget, Toril Holt, et brev til byrådsavdelingen for kultur og næring, der hun skriver at Totalreform er bekymret for rotteaktiviteten rundt Mathallen.

— Totalreform har selv sett, og fått flere henvendelser den siste tiden angående rotter i Bergen sentrum, står det i brevet

Hun skriver videre at Totalreform har tatt forholdsregler, og har en daglig dialog med et skadedyrfirma. De har også installert flere åte bokser og elektriske feller inne og utenfor Mathallen. Alt avfall ligger i lukket komprimator.

— Det er likevel svært stor aktivitet i området rundt Fisketorget, Zachen, Bryggen og Terminalen på Strandkaien.

Til slutt i brevet stiller Totalreform følgende spørsmål:

— Blir Torgflaten rengjort hver dag fra Bergen Bydrift sin side?

— Har Bergen kommune en plan på denne invasjonen?

— Er det mulig å gasse off. vann og avløpssystem, eller andre tiltak?

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra Bergen kommune om brevet.